Vergelijk en sluit verzekering online af

Verplichtingen van de opstalverzekeraar

Verplichtingen van de opstalverzekeraarU heeft verplichtingen naar de verzekeraar zoals het juist informeren over uw situatie, het doorgeven van wijzigingen in uw opstalverzekering, het (op tijd) betalen van premie, het voorkomen van (vervolg)schade, etc.

Maar de verzekeraar heeft ook verplichtingen naar u, zoals

het tijdig doorgeven van premieveranderingen of polisvoorwaarden

. Soms veranderen verzekeringen van naam, soms fuseren verzekeringsmaatschappijen. Dat soort zaken moet u tijdig weten. Dit soort wijzigingen zijn tevens een moment om verzekeringen weer te vergelijken, als de polisvoorwaarden worden aangepast mag u immers een verzekering opzeggen, ook als dat midden in een polisjaar valt.

De verzekeraar is ook verplicht

de afwikkeling van de schade zo snel mogelijk met u te regelen

. Hier dient u zelf uiteraard ook aan mee te werken door zo snel mogelijk alle gegevens over de schade of het herstel aan te leveren. Of de verzekeraar zelf bij u komt of dat de verzekeraar een externe expert inschakelt maat voor het proces niet uit. Zelf kunt u ook een expert inhuren om de schade te beoordelen, dat heet een contra-expertise.

De verzekeraar is tevens verplicht

de schade zo snel mogelijk financieel te vergoeden

zodat u tot herstel kunt overgaan. Vaak is ook een voorschot mogelijk zodat maatregelen getroffen kunnen worden om verdere schade te voorkomen. Het voorschot wordt dan later met het definitieve bedrag verrekend. De verzekeraar kan ook besluiten een bedrijf in te huren om de schade aan uw opstal te herstellen. U ziet dan niets van de rekeningen en krijgt dus ook niets uitbetaald.

Opstalverzekering informatieWij vergelijken de beste verzekeraars

Op onze website kunt u de voordeligste opstalverzekeringen vergelijken. Dit blijft uiteraard lastig omdat elke verzekeraar zijn eigen kleine lettertjes heeft voor opstalverzekeringen, maar wij hebben reeds enig voorwerk verricht.

In het overzicht geven wij

de beste opstalverzekeraars weer op basis van de voordelen en polisvoorwaarden

. Zo kunt u snel vergelijken welke opstalverzekeraar het beste voldoet aan uw situatie en wensen.